Opremljeno 40 pumpi NIS a.d.

Opremljeno 40 pumpi NIS a.d.

U veoma kratkom roku uspeli smo da opremimo 40 pumpi NIS a.d. specijalno dizajniranim zidnim policama i gondolama. Kompletna oprema izrađena je prema posebnim zahtevima kupca,a opremanje je izvedeno u 40 pumpi širom Srbije.