Opremili smo kompaniju Louis Blockx metalnim garderobnim ormanima

Opremili smo kompaniju Louis Blockx metalnim garderobnim ormanima

Opremili smo belgijsku kompaniju Louis Blockx metalnim garderobnim ormanima po HACCP standardu. Ormani su izrađeni prema posebnim zahtevima kupca kako bi zadovolji tražene standarde. Takođe, ormani su isporučeni sa metalnim klupama. Ukupno isporučene 242 kabine.