Opremljene arhive Grada Beograda

Opremljene arhive Grada Beograda

Opremili smo arhive Grada Beograda metalnim arhivskim policama. Na područiju opštine Beograd, na više lokacija i za potrebe više uprava isporučene su arhivske police ukupnog kapaciteta arhive 2400 m polica.